tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

12 Mar 2022

Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
i
Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna
i Akademia Biznesu, Trutnov

zapraszają na polsko-czeskie seminarium tematyczne online:

 

„Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym”

29 MARCA GODZ. 11:30
Platforma Zoom. Wstęp wolny.

 

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są języki obce, dydaktyka nauczania języków i ich historia. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.

Zainteresowanych polskich uczestników prosimy o wypełnienie formularza, a czeskich uczestników o kontakt maliowy na: cadova@zsztrutnov.cz do 28.03.2022 do godziny 23:59
W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.

Podczas seminarium swoje prezentacje wygłoszą:

dr Józef Zaprucki, profesor KPSW – Polska, wieloletni wykładowca kierunku filologia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Literaturoznawca i kulturoznawca niemiecki. Członek Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie (ICI) i Amerykańskiego Towarzystwa Semiotycznego (SSA). Visiting Professor na uniwersytecie Duquesne w Pittsburghu PA.Autor książek i licznych artykułów.

mgr Zuzana Kuželová  – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,– Nauczycielka języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Masaryka w Brnie gdzie ukończyła anglistykę i amerykanistykę o specjalizacji nauczycielskiej. Oprócz nauczania jest również odpowiedzialna za kursy języków obcych dla uczniów  i studentów szkoły.

Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia.

PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ


Powrót wstecz